Fundacija Mladi junaki je namenjena opolnomočenju mladih nadarjenih dijakov v Sloveniji ter mladostnikov, ki izkazujejo posebni talent na določenem področju. Njen namen je omogočiti dodatno izobraževanje, pomagati pri osebnem razvoju in kariernem usmerjanju.

Fundacija letno podeli 5 enoletnih štipendij, namenjenih financiranju izvenšolskega izobraževanja mladih, ki so sodelovali v projektu Mladi junaki. Štipendije so namenjene financiranju izvenšolskega izobraževanja s področja športa, glasbe, umetnosti, kulture in drugega dodatnega izobraževanja (tečaji, izobraževanja, usposabljanja, raziskovanja, delavnice ...).
Izbrano izobraževanje je nadaljevanje mentorskega šestmesečnega programa Mladi junaki, ki je tudi pogoj za zaprositev štipendije.

Sredstva za štipendije prispevajo partnerji projekta in fundacije Mladi junaki v sodelovanju z združenjem YES Ljubljana.

/

Pogoji za pridobitev štipendije

  • Kandidat sodeluje v projektu Mladi junaki v okviru Global Shapers Ljubljana (vsaj 80 % prisotnost na dogodkih)
  • Kandidat se udeležuje obšolskih aktivnosti (športnih, kulturnih, izobraževalnih in podobno; dokazilo: potrdilo izvajalca obšolskih dejavnosti)
  • Kandidat dosega nadpovprečne rezultate na področju formalnega izobraževanja (dokazilo: šolsko spičevalo zadnjega razreda) ALI športnih, kulturnih ali drugih obšolskih aktivnosti (potrdilo: pisno razvidni doseženih rezultatov s strani uradne organizacije, ki je bila organizator tekmovanja / natečaja oz. je izvajalec teh obšolskih aktivnosti)
  • Kandidat ima priporočilo ZPM
  • Kandidat ima priporočilo mentorja v okviru Global Shapers Ljubljana
  • Kandidat napiše motivacijsko pismo zakaj si prav on zasluži štipendijo, kaj mu pomeni in kaj mu bo omogočila